Kontaktai Informacija apie studijas (+370 5) 236 6888 Lietuvių Anglų Школа Mеждународного Бизнеса Bильнюсского Университета

Vyksta stojančiųjų į bakalauro studijas sutarčių pasirašymas

Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas vyksta 2014-07-28 – 2014-07-31 dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Plačiau

Šv. Jonų bažnyčioje birželio 27 d. iškilmingai diplomuoti VU TVM absolventai

Birželio 27-oji tapo išskirtinė ir nepamirštama diena VU Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM) absolventų gyvenime. Skambant šiltiems artimųjų ir akademinės bendruomenės palinkėjimams, Šv. Jonų bažnyčioje 182 bakalauro ir 24 magistro absolventai įžengė į naują gyvenimo etapą ir tapo diplomuotais pasirinktos profesijos specialistais. Plačiau

Innovation, Creativity and Talent e-training program for ICT SME’s (ICT4SMEs)

Birželio 20 dieną baigėsi pirmasis mokymų ciklas Inovacijų, Kūrybiškumo ir Talentų ugdymui smulkiose ir vidutinėse informacijos ir ryšių technologijų įmonėse (IRT). Projekto „Innovation, Creativity and Talent e-training program for ICT SME’s tikslas - kurti, diegti ir įvertinti individualizuotas mokymo programas, skirtas kūrybingumo, inovatyvumo ir talento vystymui bei mokymo (coaching) įgūdžių perteikimui. Mokymai vyko Ispanijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Plačiau

Absolventų karjeros stebėsena

Siekiant gerinti studijų kokybę, nuo 2011 metų Vilniaus universitetas kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis pradėjo vykdyti absolventų karjeros stebėseną. Stebėsenos tikslas–įvertinti mokslo ir studijų sistemos atitiktį visuomenės ir ūkio poreikiams. Plačiau

Vasaros praktika VU TVM Inovacijų ir verslumo centre

Studente! Dar neturi darbo ar praktikos vietos vasarai? Inovacijų ir verslumo centras nori pakviesti įvairių sričių studentus atlikti praktiką ir įgyti kompetencijų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo bei vykdymo srityse. Plačiau

European Foundation for Management Development Erasmus Extended University Charter Principles for Responsible Management Education Consortium of International Double Degrees International Chanber of Commerce Russian Association for Business Education Baltic Management Development Assciation Central and East European Management Development Association